Bestuurlijke informatie voorziening

Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen-in-engere-zin het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen, die daarover moeten worden afgelegd (Starreveld, Van Leeuwen e.a.)

Administratieve organisatie

Wat = Welke informatie (ex ante of ex post)

Wie = Welke taakverdeling (welke medewerker/functie verricht de taak)

Hoe = Welke werkwijze (bijvoorbeeld volgens richtlijnen van de directie)

Wanneer = Volgens welk tijdschema dienen de gegevensverwerking en deinformatievoorziening plaats te vinden?

Administratie organisatie

BIV, AO of interne controle

De begrippen bestuurlijke informatieverzorging, bestuurlijke informatievoorziening, administratie organisatie, interne beheersing en interne controle.

Wat zijn de verschillen?

Algemeen Probleem

Basisbegrippen, afbakening en de uitgangspunten van bestuurlijke informatieverzorging.

Plaats BIV

Oordeelsvorming is een belangrijk onderdeel van BIV. Welke rol heeft BIV?

Informatiesystemen

Informatieplanning, informatiebeleid, informatiesystemen.

Organisaties besturen

Het besturen en beheren van organisaties kan op verschillende manieren. Goed inzicht verkrijgen en de juiste BIV toepassen.

Informatie

De kwaliteitseisen van informatie en gegevens. Doelmatig informatie!

Controlling

Managementinformatie, rekeningstelsel, controlling taken.

Typologie Starreveld

Om een organisatie te beheersen is het onderkenning van de juiste typologie van belang. Handel, productie, dienstverlening of één van de andere basis ontwerpen. Door het denkmodel op de juiste wijze toe te passen is er een grote stap gezet richting een effectieve en efficiënte organisatie.

Waardekringloop

Begrijp de waardekringloop en de verschillende processen.

Typologie

Begrijp de basiselementen van de verschillende typologieën.

Verbeteringen doorvoeren?

Lezen, begrijpen en verbeteren!

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.